2014

ilustrace

-

Plánovaná odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • od 24. 10. 2014, od 19 hodin - do 26. 10. 2014, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

 • od 26. 10. 2014, od 23 hodin - do 31. 10. 2014, do 19 hodin

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě. V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému. Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit na ServiceDesk.

V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.

 • od 31. 10. 2014, od 19 hodin - do 2. 11. 2014, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

 

-

Mimořádná odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 16. 10. 2014, od 19:00 hodin - do 17. 10. 2014, do 6:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 27. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 29. 6. 2014 do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 27. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 29. 6. 2014 do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Odstávka a omezení provozu systému IISSP

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 20. 6. 2014 od 19:00 hodin - do 22. 6. 2014 do 23:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Odstávka IISSP v dubnu - od 15. 4. 2014 do 16. 4. 2014

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

 • od 15. 4. 2014 od 18:00 hodin - do 16. 4. 2014 do 6:00 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Technický manuál RISPR - verze 010

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISPR verze 010. Tento dokument navazuje na předchozí verzi. Technický manuál RISPR verze 010 obsahuje změnu v archivním souboru „Prilohy k technickemu manualu RISPR.zip“:

Oprava pořadí polí v XSD souboru „iissp_ekis_rispr.xsd“ tak, aby byla v souladu s tabulkou č. 2 v kapitole 3.5.1..
Účinnost nové verze TM RISPR verze 010:
- v produktivním prostředí: 13.3.2014

Dokument ke stažení - RISPR - Technické informace

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz;

-

Balíček č. 22 a Balíček č. 23 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). KC IISSP publikuje:

 • Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 22 - pro oblast CSÚIS (ze dne 5.3.2014)
 • Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 23 - pro oblast CSÚIS (ze dne 13.3.2014) - V balíčku aktualizací č. 23 je i oprava chyby z předchozího balíčku č. 22.
 • Aktualizaci XSD schémat - Opravný Balíček č. 23 - pro oblast CSÚIS (ze dne 18.3.2014) - Opravným balíčkem č. 23 se nahrazuje původní Balíček č. 23 publikovaný dne 13.3.2014.

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-02-2014

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-01-2014

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP

Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

-

Balíček č. 21 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 21 - pro oblast CSÚIS.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 20.1.2014
 • Pro Produktivní systém: od 1.2.2014

Balíček č. 21 obsahuje následující změny - viz. CSÚIS - Technické informace

-

Aktualizace RIS číselníků - ke dni 16.1.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 1. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS.
Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.
Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://portal.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

-

Metodika zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v - RISRE pro rok 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn ke zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů v IISSP RISRE v roce 2014.

-

Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP - 12-2013

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

-

Odstávka IISSP v prosinci 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v listopadu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v říjnu 2014

Detailní harmonogram odstávky bude upřesněn. V pracovní dny může být produktivní činnost koncových uživatelů minimálně omezena.

-

Odstávka IISSP v září 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v srpnu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v červenci 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v červnu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v květnu 2014

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení systému IISSP v následujících termínech:

 • Od 16.5.2014, od 19:00 hodin - do 18.5.2014, do 23:00 hodin; 
 • Od 18.5.2014, od 23:00 hodin - do 23.5.2014, do 19:00 hodin; 
 • Od 23.5.2014, od 19:00 hodin - do 25.5.2014, do 23:00 hodin.

-

Odstávka IISSP v dubnu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v březnu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v únoru 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

-

Odstávka IISSP v lednu 2014

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování. Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.