RISRE

Realizace rozpočtu (RISRE)

ilustrace

Základní popis

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem Rozpočtového informačního systému (RIS).  Systém Realizace rozpočtu je tvořen dvěma moduly: Rozpočtový informační systém – Rozpočtová opatření a Rozpočtový informační systém – Platební styk.

Rychlý přehled

Přehledy změn a aktualizací souborů a informací poskytovaných odbornými útvary MF a Kompetenčním centrem IISSP a publikovaných na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISRE. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení připravené odbornými útvary MF a KC IISSP a zveřejněné na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISRE. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické informace

Metodické soubory a informace ke stažení publikované odbornými útvary MF a Kompetenčním centrem IISSP na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISRE. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Správa číselníků

Technické soubory ke stažení pro uživatele Rozpočtového informačního systému (RIS). Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Realizace rozpočtu (RISRE) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).