Kontakty

Celkový přehled všech kontaktních e-mailových adres k problematice Státní pokladny a na projekt Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP).

ilustrace

Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci k problematice Státní pokladny a pro komunikaci s projektem IISSP a pravidla pro jejich využívání:

komunikaceSP@mfcr.cz

  • Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na  IISSP
  • Určena pro komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a  Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty

servicedesk@spcss.cz 

  • Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády; RISPR;RISRE) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
  • Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli
  • Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP

kc.iissp@mfcr.cz

  • Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP, např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy

registraceZO@mfcr.cz

  • Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek, které nemají aktivní datovou schránku

ciselnikUJ@mfcr.cz

  • Určeno výhradně pro příjem formulářů pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

skoleni.iissp@mfcr.cz

  • Určena pro veškerou obecnou komunikaci ke školení, která probíhají ve vazbě na IISSP