2013

ilustrace

-

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 29

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 29

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

-

Pozvánka na seminář MF - Úprava EKIS pro účetní výkazy za ČR

Dne 16. prosince 2013 se uskuteční v budově Ministerstva financí (Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, zasedací místnost 116/B) seminář na téma: Úpravy ekonomických informačních systémů související s vyhláškou o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR. Tento seminář je určen softwarovým firmám, které jsou dodavateli ekonomických informačních systémů účetním jednotkám, které budou zahrnuty do konsolidace a kterým vzniknou dodatečné povinnost předávat doplněný a rozšíření Pomocný analytický přehled nebo Pomocný konsolidační přehled.

V případě zájmu registrujte své zástupce s uvedením celého jména a názvu firmy do středy 11. prosince 2013. Počet míst na semináři je omezen.

Vyplněnou přihlášku a případné dotazy k semináři zašlete prosím na e-mailovou adresu: konsolidace@mfcr.cz, do předmětu zprávy uveďte „Seminář EKIS“.

-

Aktualizace Metodiky Křížových kontrol PAP - verze 1.04 (CSÚIS)

KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.4 ze dne 1. prosince 2013. a aktualizovanou Přílohu č. 1  ze dne 12.12.2013
Publikováno: 12.12.2013; verze 1.4.1.
Verze 1.4.1. obsahuje následující změny:
-----------------------------------------
- zpřesnění hodnot křížových kontrol v souladu s Metodikou křížových kontrol (verze 1.4.)

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:
- Pro Produktivní systém: od 1.1.2014

Upozornění: termín aktivace nových křížových kontrol bude zveřejněn na Portále Státní pokladny

-

Aktualizace Uživatelského manuálu - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (verze 1.03)

Provedená aktualizace spočívá v:
- upozornění, že je aplikace DaVy podporována pouze na 32-bitových platformách Javy
- úprava odkazů pro stažení Java Cryptography Extension pro podporu silné kryptografie, aby byla reflektována změna dodavatele JCE (Sun => Oracle)

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

-

Aktualizace metodiky - Identifikace koruny – verze 10.0 (RIS)

Dokument podrobněji upravuje rozpočtové klasifikace stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, které jsou používány v Rozpočtovém informačním systému (RIS), konvence značení a základní metodická pravidla jejich stanovení a použití v systému IISSP RIS.

-

Aktualizace Technického manuálu RISPR - verze 009

Tento dokument navazuje na předchozí verzi. V dokumentu byla změněna jmenná konvence názvů generovaných souborů s kmenovými daty. TM RISPR verze 0.9 obsahuje tyto změny:
• rozšíření názvu generovaného souboru pro export kmenových dat prvků PVS a generovaného souboru pro export kmenových dat závazných ukazatelů (kapitola 3.4.1).

Upozornění k novému způsobu publikování číselníků rozpočtových kmenových dat:
• číselníky budou publikovány dle nových pravidel od data účinnosti verze 0.9, tj. od 14.10.2013,
• dosavadní způsob publikování číselníků (tj. dle verze 0.8) bude zachován do 31.12.2013 - do uvedeného data bude RISPR podporovat obě varianty publikace číselníků.

-

Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP - 12-2013

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP.

-

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - od 1. 07. 2013

Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. červenci 2013) se zapracováním upřesňujících informací.

-

Aktualizace RIS - Správa číselníků - od 16.10.2013

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 10. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Číselník druhového třídění obsahuje dvě nové položky platné od 1. 9. 2013: položka : 2391 Dočasné zatřídění příjmů, položka: 5991 Dočasné zatřídění výdajů. Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

-

Kontrolní vazby výkazů v-28- pro CSÚIS aktivovány

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

Detailní harmonogram odstávky bude upřesněn. V pracovní dny může být produktivní činnost koncových uživatelů minimálně omezena.

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP

Detailní harmonogram odstávky bude upřesněn. V pracovní dny může být produktivní činnost koncových uživatelů minimálně omezena.

-

Odstávka IISSP

-

Odstávka IISSP