Školení

Školení - k IISSP

ilustrace

Celkový přehled

Základní informace o Školení určené pro Pověřené osoby na kapitolách / krajích na základě požadavku Garantů za příslušnou odbornou oblast k provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

CSÚIS

Základní informace o jednotlivých školeních pro oblast CSÚIS pro typové uživatele.

RISPR

Základní informace o jednotlivých školeních pro oblast RISPR pro typové uživatele.

Kontakty

Celkový přehled všech kontaktních e-mailových adres k problematice Státní pokladny a na projekt Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) 2013.