CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS)

ilustrace

Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek pro operativní řízení, sestavování účetních výkazů včetně možností následné kontroly. 

Rychlý přehled

Přehledy změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách SP pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Klient CSÚIS

Klient CSÚIS je aplikace pro komunikaci mezi účetními jednotkami a Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS). Aplikace nahrazuje stávající aplikace dostupné pro zasílání výkazů do CSÚIS, tedy především Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci a dále aplikaci Dávkové výkazy.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické informace

Metodické soubory ke stažení publikované na internetových stránkách MF pro uživatele IISSP - modulu CSÚIS od odborných útvarů MF a KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Správa číselníků

Technické informace a soubory ke stažení pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP) - pro modul CSÚIS. 

Otázky a odpovědi

Přehled nejčastějších otázek a odpovědí spojených se zahájením produktivního provozu modulu Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) připravuje tým CSÚIS v rámci projektu IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). 

CSÚIS – přechodné období 2024

V souvislosti se změnou komunikace s CSÚIS bude probíhat v době od 1.7.2024 do 31.12.2024 tzv. „Přechodné období“, do kterého budou zapojeny všechny účetní jednotky předávající výkazy do CSÚIS.