RISPR

Příprava rozpočtu (RISPR)

ilustrace

Základní popis

Příprava rozpočtu (RISPR) je samostatným modulem Rozpočtového informačního systému (RIS). Modul slouží ke kompletní přípravě státního rozpočtu pomocí definice a detailizace závazných parametrů rozpočtu. Rozpočet je sestavován od úrovně Ministerstva financí jako správce rozpočtu státu až do úrovně jednotlivých organizačních složek státu (OSS).

Rychlý přehled

Přehledy změn a aktualizací souborů a informací poskytovaných odbornými útvary MF a Kompetenčním centrem IISSP a publikovaných na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISPR. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Technické informace

Technické informace a soubory ke stažení připravené odbornými útvary MF a Kompetenčním centrem IISSP a zveřejněné na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISPR. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Metodické informace

Metodické informace a soubory ke stažení publikované odbornými útvary MF a Kompetenčním centrem IISSP na internetových stránkách Státní pokladny pro uživatele IISSP - modulu RISPR. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Správa číselníků

Technické soubory ke stažení pro uživatele Rozpočtového informačního systému (RIS). Správu číselníků v rámci RIS provádí Kompetenční centrum IISSP.

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Přípravy rozpočtu (RISPR) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).