Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
 • Aktualizace obsahu

Základním cílem budování Státní pokladny je zabezpečení kvalitních, včasných a jednotných informací nezbytných pro správné a objektivní řízení státních financí

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) představuje účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy, který umožňuje:

 • efektivně řídit státní finance a dosáhnout transparentnost ve výdajích státních prostředků,
 • realizovat cíle fiskální politiky státu,
 • provozovat likviditu státu za minimálních nákladů / maximálních výnosů,
 • zajistit platby veřejné správy včetně „Jediného účtu státu“,
 • podporovat řízení státních aktiv a pasiv,
 • efektivně připravovat státní rozpočet,
 • transparentně realizovat státní rozpočet,
 • zajistit přesné účetní výkaznictví,
 • zavést kontroly výdajů ex-ante a ex-post.

Funkce Státní pokladny můžeme rozdělit: 

Klíčové zahrnující:

 • centralizaci příjmů,
 • řízení výdajů,
 • podporu správy aktiv,
 • řízení hotovosti,
 • podporu řízení dluhu,

Podpůrné zahrnující:

 • rozpočtové plánování,
 • finanční plánování,
 • platební styk,
 • účetnictví,
 • finanční kontrolu,
 • výkaznictví.

Základní milníky projektu implementace IISSP:

 • 02/2005 - usnesení vlády č. 169 ze dne 9. února 2005 vytvořit Státní pokladnu,
 • 12/2008 – podpis smlouvy mezi Ministerstvem financí a společností IBM Česká republika, spol. s r.o. na realizaci projektu IISSP,
 • 01/2009 - zahájení projektu,
 • 01/2010 – do produktivního provozu uveden modul Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS),
 • 07/2012 – do produktivního provozu uveden modul Rozpočtový informační systém  - Příprava rozpočtu (RISPR),
 • 01/2013 – do produktivního provozu uveden modul Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE),
 • 05/2013 – ukončení implementační fáze projektu IISSP.