Kompetenční centrum

Podpora Kompetenční centrum - KC

ilustrace

Rychlý přehled

Přehledy změn/aktualizací u poskytovaných souborů/informací na internetových stránkách SP pro uživatele IISSP od KC IISSP. Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Školení

Průvodní informace pro uživatele systému IISSP ke Školení o provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).

Kontakty

Kontaktní e-mailové adresy na Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) a možnosti další komunikace ohledně aktivit zajišťovaných ze strany KC IISSP.

Plán odstávek

Tabulka informací Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP.

Dokumenty ke stažení

Přehled zveřejněných základních klíčových dokumentů při budování informačního systému IISSP, rep. pro veškeré moduly projektu Státní pokladny.