CSÚIS - Informace k "Přechodnému období 2024"

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

V souvislosti se změnou komunikace s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) bude probíhat v době od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024 tzv. „Přechodné období“, do kterého budou zapojeny všechny účetní jednotky předávající výkazy do Centrálního systému účetních informací státu.

Ministerstvo financí připravuje řadu pravidelných setkání (workshopy), která budou zaměřena na jednotlivé oblasti, na které bude mít změna komunikace v rámci CSÚIS vliv. 

Workshop č. 1 pro výrobce softwaru a dodavatele služeb podpory bude pořádán 10. 7. 2024. Přihlášky budou přijímány na e-mailové adrese: KomunikaceCSUIS@mfcr.cz 

Ke komunikaci s Ministerstvem financí k problematice workshopů je určena e-mailová adresa: KomunikaceCSUIS@mfcr.cz 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz