Portál CSÚIS

Portál CSÚIS slouží pro manuální činnosti spojené s odesíláním zpráv do CSÚIS a příjmem zpráv z CSÚIS.

ilustrace

Vlastní vstup do Portálu CSÚIS

Všeobecné informace pro prostředí Testování třetích stran (T3S)

Od 1. 7. 2024 je prostředí pro Testování třetích stran dostupné pouze ve formě SOAP webových služeb.

Pracovní postup pro Testování třetích stran

Testování třetích stran a související technické prostředky uvedené v dalším textu jsou určeny zástupcům účetních jednotek nebo softwarových společností a slouží k otestování schopnosti jejich software komunikovat se systémy CSÚIS. Použití testovací infrastruktury vyžaduje po uživateli registraci komerčního certifikátu prostřednictvím Kompetenčního centra.

Při testování budou ověřeny následující činnosti: - viz. Pracovní postup pro Testování třetích stran

  • Schopnost účetní jednotky odeslat data pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta)
  • Ověření syntaktické správnosti zaslané zprávy na technické úrovni (kontrola XML dle definic)
  • Schopnost účetní jednotky přistupovat k inboxu pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), 

Při testování nebude kontrolována obsahová správnost zasílaných údajů (výkazů) ani oprávněnost použité zodpovědné osoby zasílat data za použitou účetní jednotku.

Portál CSÚIS - Základní informace o CSÚIS (uživatelé)

Účelem specializovaného Portálu CSÚIS - je umožnit ÚJ (účetním jednotkám), respektive ZO (zodpovědným osobám), která je zastupuje dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech ve znění pozdějších předpisů.

  • obousměrně komunikovat se systémy CSÚIS bez nutnosti úprav lokálního software ÚJ pro automatizovanou komunikaci.
  • Provádět změny v Agendě ZO (náhrada procesu PDF formuláře)

Popis Portál CSÚIS

Portál CSÚIS slouží pro manuální činnosti spojené s odesíláním zpráv do CSÚIS a příjmem zpráv z CSÚIS, jmenovitě tedy:

  • Odesílání připravených zpráv (účetních záznamů a jiných výkazů) do systému CSÚIS
  • Přístup k inboxu ZO v systému CSÚIS s možností stažení zpráv (stavových zpráv, požadavků a jiných zpráv) na lokální počítač ZO
  • Monitoring výkazů (V-monitor)
  • Monitoring křížových kontrol (KRK-monitor)
  • Registrace a změna ZO ze strany ZÚJ

 

Vydáno

Uživatelský manuál Portál CSÚIS – verze 1.1

Nový dokument „Portál CSÚIS“, verze 1.1 seznamuje uživatele aplikace Portál CSÚIS, která nahrazuje Webovou aplikaci, se způsobem obsluhy a využívání Portálu CSÚIS.