Metodické informace

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Aktualizováno 4. 3. 2022
 • Metodika křížových kontrol – PAP a PKP – platná od 6. ledna 2017
 • Zveřejněna metodika PAP pro rok 2017 - v6 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2018 - informace k Metodice
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2019
 • Zveřejněna příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK_20190822 - k Metodice křížových kontrol – PAP a PKP
 • Metodika tvorby PAP pro rok 2022
 • Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu
 • Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2022
 • Aktualizace Přílohy č. 1 – Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP - platná od 1. 1. 2022

CSÚIS – Metodické informace

(všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu )

Metodické informace pro CSUIS - připravované MF

Poslední aktualizace Název dokumentu
Přehled aktualit - Metodické informace související s provozem CSÚIS
4. března 2022 Aktualizace Přílohy č. 1 – Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP - platná od 1. 1. 2022
 

Verze 5.0 obsahuje následující změny:

 • aktualizaci kontrolních vazeb KRK vč. změn vybraných konsolidačních KRK reflektující změny vyplývající z novel vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů účinných od 1. 1. 2022.
 • formální úpravy v dokumentu

Změny se týkají pouze Přílohy č. 1  – Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP, tedy samotná Metodika křížových kontrol – PAP a PKP verze 3.0 zůstává beze změn.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

  Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - s vyznačením změn (.PDF, 711 kB)
Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 707 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 5.0 - 2022 - bez vyznačení změn (.XLSX, 52 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 5.0 - 2022 - s vyznačením změn (.XLSX, 54 kB)
Příloha č. 1 – Přehled vazeb KRK – verze 4.0 – 20190822 (.XLSX, 54 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - s vyznačením změn (.XLSX, 58 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - bez vyznačení změn (.XLSX, 57 kB)
13. ledna 2022 Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2022         
 

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS v roce 2022.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

 

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2022

17. prosince 2021 Vyhlášky pro rok 2022 - pro účetnictví státu
 

Dne 21. září 2021 byla v částce č. 149 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů, a
 • vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 byla v částce č. 192 Sbírky zákonů zveřejněna

 • vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2022.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

  Vyhlášky pro rok 2022 - pro účetnictví státu
16. listopadu 2021 Metodika tvorby PAP pro rok 2022
 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2022.
K aktualizaci Metodiky tvorby PAP dochází v souladu se změnou závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022 (viz vyhláška č. 341/2021 Sb.), ve kterém se ruší:
• Část IX PAP – Jmění účetní jednotky,
• Část XVII PAP – Vysvětlení významných částek a
• některé typy změn v Částech IV až VIII PAP.

Další změny reagují na sjednocení vykazování transferů spolufinancovaných z EU/FM.

Pro rok 2022 se Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP nemění.

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2022.

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu

  PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2022 - v8 - bez vyznačení změn  (.PDF, 721 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP pro rok 2022 - v8 - s vyznačením změn  (.PDF, 792 kB)
Příl.č. 1 k Metodice tvorby PAP 2022 - Číselník Partneři PAP (.XLS, 128 kB)
  Často kladené dotazy k účetnictví státu
  Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů; operativních účetních záznamů; ke schvalování účetních závěrek a technických informací pro vybrané účetní jednotky v rámci účetnictví státu.
  Otázky a odpovědi - účetnictví státu
8. dubna 2015 Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015
 

Ministerstvo financí dne 1. dubna 2015 vydalo Metodický pokyn k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2 12 M.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet

  Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
19. března 2015 Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v Pomocném analytickém přehledu
 

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) – Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP.
Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Zdroj: MF - odbor 54

  Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21, P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (.PDF, 185 kB)
18. prosince 2014

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Ke dni 13.3.2014 byly zveřejněny: M vzorce pro uživatele- Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy

Ke dni 18.12.2014 byly zveřejněny: Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Zdroj: MF - odbor Finanční politika ve spol. s MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 19.2.2014/aktualizováno 18.12.2014/13.3.2014 

 

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.- všechny informace

25. února 2014

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Kdy tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

 

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady