CSÚIS – přechodné období 2024

V souvislosti se změnou komunikace s CSÚIS bude probíhat v době od 1.7.2024 do 31.12.2024 tzv. „Přechodné období“, do kterého budou zapojeny všechny účetní jednotky předávající výkazy do CSÚIS.

ilustrace

Oproti aktuálně používaným technologiím a procesům dochází v CSÚIS v roce 2024 k následujícím změnám, které jsou součástí Přechodného období:

 1. Odstranění šifrování pro všechny výkazy odesílané ÚJ do CSÚIS, vč. povinnosti uvádět Identifikátor celistvosti,
 2. Změna způsobu přihlašování ZO k CSÚIS,
 3. Změna procesu registrace ZO.

Cílem těchto změn je zjednodušení procesů a využití standardních řešení pro zabezpečení komunikace.

V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází i ke změnám v aplikacích CSÚIS, které podporují nové či změněné procesy:

 1. Webová aplikace je nahrazena Portálem CSÚIS, který poskytuje rozšířenou funkcionalitu v moderním uživatelském rozhraní,
 2. Klientská aplikace Klient CSÚIS je poskytována v nové verzi,
 3. Publikovány jsou nové verze webových služeb pro předávání nešifrovaných výkazů.

Po dobu Přechodného období (1.7.2024 – 31.12.2024) bude možné k CSÚIS přistupovat následovně dvěma alternativními způsoby:

Původní způsob:

 • Již registrované ZO se přihlašují pomocí svého uživatelského jména a hesla,
 • ZO zasílají výkazy zašifrované svým přiděleným šifrovacím klíčem,
 • Jako uživatelské rozhraní CSÚIS používají Portál CSÚIS nebo aplikaci Klient CSÚIS,
 • Přístup přes Webové služby pro komunikaci s CSÚIS zůstává beze změny.

Nový způsob:

 • Registrované ZO se přihlašují svým komerčním klientským certifikátem nebo prostřednictvím JIP/KAAS,
 • ZO zasílají výkazy v nezašifrované podobě,
 • Jako uživatelské rozhraní CSÚIS používají Portál CSÚIS nebo aplikaci Klient CSÚIS,
 • K přístupu přes webové služby pro zasílání výkazů používají nově zveřejněnou adresu,
 • Přístup k Webové službě pro komunikaci s CSÚIS nově umožňuje přihlášení certifikátem.

Přechodné období bude probíhat od 1.7.2024 do 31.12.2024 a budou do něj zapojeny všechny vybrané účetní jednotky a další subjekty konsolidace státu. Každá ZO se rozhodne individuálně, kdy v průběhu Přechodného období provede nahrání certifikátu v rámci Samoobsluhy Portálu CSÚIS a tím automaticky přejde na nový způsob přihlašování a zasílání nešifrovaných výkazů.

Proces registrace a správy pro nově zaváděné ZO bude již od začátku Přechodného období fungovat v nové podobě, tj. pomocí Samoobsluhy na Portálu CSÚIS, kam se Zástupce ÚJ přihlásí pomocí přístupových údajů do Datových schránek (ISDS), nebo JIP/KAAS. 

POZNÁMKA: Po dobu Přechodného období se doporučuje ponechat jednu již dříve registrovanou ZO v původním režimu s přihlašováním pomocí jména a hesla a šifrovacím klíčem pro odesílání výkazů v zašifrovaném formátu, která může být použita v případě komplikací při přechodu na nový způsob komunikace a přihlašování na straně ZO alespoň do doby, než si Účetní jednotka ověří, že je schopná generovat a předávat výkazy v nezašifrované podobě.

Přehled důležitých odkazů na nové služby a aplikace:


Aktuality:

 

Aktualizováno

Uživatelský manuál Klient CSÚIS – verze 1.51

Aktualizovaný dokument „Klient CSÚIS“, verze 1.51 navazuje na předchozí verzi, ve které doplňuje, rozšiřuje a upřesňuje změny a procesy, související se změnou komunikace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Vydáno

Uživatelský manuál Portál CSÚIS – verze 1.1

Nový dokument „Portál CSÚIS“, verze 1.1 seznamuje uživatele aplikace Portál CSÚIS, která nahrazuje Webovou aplikaci, se způsobem obsluhy a využívání Portálu CSÚIS.

Vydáno

CSÚIS - Informace k "Přechodnému období 2024"

Od 1.7.2024 do 31.12.2024 bude probíhat tzv. „Přechodné období“, do kterého budou zapojeny všechny účetní jednotky předávající výkazy do CSÚIS. Ministerstvo financí připravuje řadu pravidelných setkání (workshopy).