RISRE

oddělení 7001 - Státní pokladna
oddělení 7001 - Státní pokladna

Vydáno

Školení – RISRE

Školení pro oblast realizace rozpočtu v IISSP (v části RISRE) jsou Ministerstvem financí organizována zpravidla 1x ročně (od 2. poloviny září do 1. poloviny prosince). Realizace rozpočtu zahrnuje samostatná školení zaměřená na provádění platebního styku v IISSP (v části RISRE – PS), práci s rozpočtovými opatřeními (v části RISRE – ROP) a vykonávání závěrkových prací na OSS (RISRE - Závěrkové práce). Součástí všech školení v části RISRE je i školení uživatelů na reporting v MIS-RIS (Manažerský informační systém pro Rozpočtový informační systém).

Uživatelé jsou na školení nominováni na základě požadavku na přiřazení oprávnění v RISRE, který na Ministerstvo financí zasílá Pověřená osoba na kapitole prostřednictvím registračního formuláře.

Školicí materiály pro oblast realizace rozpočtu v IISSP – části RISRE a reportingu MIS-RIS jsou registrovaným uživatelům k dispozici na Portále IISSP.

Kontaktní osobou v záležitostech týkajících se školení pro RISRE je na kapitole Garant za oblast školení.

Ke komunikaci s Ministerstvem financí k problematice školení je určena e-mailová adresa: skoleni.iissp@mfcr.cz 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz