RISPR

oddělení 7001 - Státní pokladna
oddělení 7001 - Státní pokladna

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2024
 • Publikace školicího materiálu - Správa kmenových dat RISPR KD II
 • Publikace školicího materiálu - Správa kmenových dat RISPR KD I
 • Aktualizace školicího materiálu - Správa kmenových dat RISPR KD II
 • Aktualizace školicího materiálu - Správa kmenových dat RISPR KD II
 • Publikace školicího materiálu - Reporting RISPR
 • Publikace školicího materiálu - Hlavní proces RISPR I.A
 • Aktualizace školicího materiálu - Hlavní proces RISPR II.A a Hlavní proces RISPR III.
 • Aktualizace školicího materiálu - Hlavní proces RISPR II.A a Hlavní proces RISPR III.
 • Aktualizace školicích materiálů - Hlavní proces RISPR I.A, I.B, II.A, II.B, III
 • Aktualizace školicích materiálů - Hlavní proces RISPR I.A, I.B, II.A, II.B, III, KD I, KD II, Reporting
 • Aktualizace školicího materiálu - Reporting RISPR
 • Aktualizace školicích materiálů - IA, IB, IIA, IIB, III, OJ, KDI, KDII
 • Aktualizace obsahu

Školení – RISPR

Školení pro oblast přípravy rozpočtu v IISSP – části RISPR jsou Ministerstvem financí organizována zpravidla 1x ročně (květen – červen) před zahájením přípravy návrhu státního rozpočtu na následující rozpočtový rok. Uživatelé jsou na školení nominováni na základě požadavku na přiřazení oprávnění v RISPR, který na Ministerstvo financí zasílá Pověřená osoba na kapitole prostřednictvím registračního formuláře.

Školicí materiály pro oblast přípravy rozpočtu v IISSP – části RISPR jsou registrovaným uživatelům k dispozici na Portále IISSP.
Kontaktní osobou v záležitostech týkajících se školení pro RISPR je na kapitole Garant za oblast školení.

Ke komunikaci s Ministerstvem financí k problematice školení je určena e-mailová adresa: skoleni.iissp@mfcr.cz 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz