Celkový přehled

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Školení je nedílnou součástí implementace a provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Úspěšné absolvování školení je nutnou podmínkou pro přístup do tohoto systému. Vzhledem k tomu, že školení je subprocesem správy uživatelů, je podmínkou nominace ke školení vždy registrace prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici Pověřené osobě v rámci procesu správy uživatelů.

Registraci provádějí Pověřené osoby na kapitolách / krajích na základě požadavku Garantů za příslušnou odbornou oblast.

Součástí nominace uživatele je i požadavek na rozsah přístupových práv do systému, která jsou definována pro konkrétní činnosti v systému tzv. Typovými uživateli.

Z hlediska organizace školení uživatelů jsou rozlišována školení Projektová a Provozní.

 • Projektová školení – jsou připravována podle harmonogramu projektu IISSP v dostatečném předstihu před náběhem nové funkcionality do produktivního provozu. K potvrzení účasti na těchto školeních jsou vyzváni Garanti za oblast školení na kapitolách / krajích a školení probíhají hromadně před uvedením do produktivního provozu.
 • Provozní školení – jsou organizována v průběhu provozu vždy, když je znám dostatečný počet nominací (požadavků) umožňující realizaci skupinového školení na Typového uživatele.

Pokud není dostatečný počet nominovaných účastníků pro skupinové školení a je požadován urychlený přístup do IISSP, je možné využít zaškolení účastníka autorizovaným instruktorem – osoby určené v rámci příslušné kapitoly nebo kraje.

V současné době jsou v rámci krajů již jmenováni autorizovaní instruktoři.

V rámci kapitol jmenování autorizovaných instruktorů nadále probíhá.

Absolventovi zaškolení je aktivován podmíněný přístup do IISSP.

Povinností zaškoleného je zúčastnit se skupinového školení v nejbližším možném termínu.

Základní informace o jednotlivých školeních jsou pro potřebu účastníků školení uvedeny v pasportu školení, který obdrží účastník školení před jeho zahájením.

Pasport školení má tyto součásti:

 • Cíle školení
 • Cílová skupina
 • Forma školení
 • Učební plán
 • Zakončení školení
 • Hodnocení školení Seznam školící dokumentace a učebních pomůcek

Kde probíhá školení IISSP

 • Ministerstvo financí, Voctářova 9, Praha - viz. Mapa

Do budovy MF, Voctářova 9, Praha je možný vstup pouze přes recepci MF, Voctářova 11 (do učeben v budově č. 9 se prochází přes druhé patro).
V budově č. 9 se nacházejí dvě školící místnosti:

 • místnost 173 – v prvním patře
 • místnost 261 – ve druhém patře.

Na patrech jsou na stěnách navigační tabule, které informují o umístění jednotlivých místností (čísla a šipky).

Obrázek č. 1 a č. 2 - Budova a školící místnosti

Obrázek č. 1 - Budova a školící místnosti  Obrázek č. 2 - Budova a školící místnosti

Obrázek - č. 3 - Mapa (místo školení označeno červeným číslem 1)

Obrázek - č. 3 - Mapa (místo školení označeno červeným číslem 1)

Google maps link:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Voct%C3%A1%C5%99ova+9,+Praha-Praha+8,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&sll=37.0625,-95.677068&sspn=50.910968,78.134766&ie=UTF8&hq=&hnear=Voct%C3%A1%C5%99ova+2145%2F9,+180+00+Praha+8-Libe%C5%88,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ll=50.106285,14.470174&spn=0.002539,0.004769&t=h&z=18

Dostupnost

 • K objektu MF, Voctářova 9 se lze dopravit MHD - metrem B a tramvajemi (stanice Palmovka nebo zastávka Divadlo pod Palmovkou).