CSÚIS

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Školení – CSÚIS

Systémy CSÚIS jsou převzaty do produktivního provozu, školení jsou realizována jako provozní školení (viz. Školení - Celkový přehled).

Pro CSÚIS jsou definováni Typoví uživatelé uvedení v přehledu Seznam Typových uživatelů CSÚIS.

Seznam obsahuje ve dvou tabulkách

 • Přehled Typových uživatelů pro Kapitoly a
 • Přehled Typových uživatelů pro Kraje s popisem vykonávaných činností v IISSP.

Pro typové uživatele CSÚIS jsou stanovena školení uvedená v tabulce Přehled - mapovací tabulka Typových uživatelů CSÚIS a školení.

Základní informace o jednotlivých školeních pro oblast CSÚIS

Reporting III a – Kapitoly

Cílem školení je seznámit uživatele systému CSÚIS z kapitol s obsluhou, možnostmi a funkcemi portálu SAP EP.

Po absolvování školení umí klíčový a koncový uživatel z kapitoly pracovat se SAP EP, umí zkontrolovat a schválit výkazy jednotlivých ÚJ, připravit a vygenerovat potřebné reporty a připravovat další potřebné podklady pro kapitolu.
Cílová skupina:

 • Školení je určeno pro koncové a klíčové uživatele systému CSÚIS z kapitol.

Forma školení:

 • Prezentace, ukázka práce v systému CSÚIS
 • Výcvik v ovládání systému CSÚIS

Školení probíhá formou prezentace a převážně s praktickými ukázkami jednotlivých činností v systému. Nutnou podmínkou školení je aktivní účast všech účastníků školení, kdy každý pracuje na systému, během níž je školitel účastníkům neustále k dispozici a dohlíží na správný průběh osvojování vědomostí a dovedností účastníků.

Reporting III b – Kraje

Cílem školení je seznámit uživatele systému CSÚIS z krajů s obsluhou, možnostmi a funkcemi portálu SAP EP. Po absolvování školení umí klíčový a koncový uživatel z kraje pracovat se SAP EP, umí zkontrolovat a schválit výkazy jednotlivých ÚJ, připravit a vygenerovat potřebné reporty a připravovat další potřebné podklady pro kraj.

Cílová skupina:

 • Školení je určeno pro klíčové a koncové uživatele systému CSÚIS z krajských úřadů.

Forma školení:

 • Prezentace, ukázka práce v systému CSÚIS
 • Výcvik v ovládání systému CSÚIS

Školení probíhá formou prezentace a převážně s praktickými ukázkami jednotlivých činností v systému. Nutnou podmínkou školení je aktivní účast všech účastníků školení, kdy každý pracuje na systému, během níž je školitel účastníkům neustále k dispozici a dohlíží na správný průběh osvojování vědomostí a dovedností účastníků.

Seznam Typových uživatelů CSÚIS 

Oblast Typový živatel Popis činností v IISSP
Seznam Typových uživatelů CSÚIS - Kapitola
CSÚIS/MIS Analytik (Kapitola)
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty sloužící pro sledování procesu sběru dat (monitoring).
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty v oblasti Finanční výkazy.
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty v oblasti Reporty CSÚIS.
 • Na SAP Portálu přistupuje k dokumentaci k systému CSÚIS.
 • Provádí na portálu IISSP analýzu finančních a účetních výkazů podřízených účetních jednotek, monitoring sběru výkazů, vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech.
CSÚIS/MIS Schvalovatel finančních výkazů (Kapitola)
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty sloužící pro sledování procesu sběru dat (monitoring).
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty v oblasti Finanční výkazy.
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje Iviews/reporty v oblasti Reporty CSÚIS.
 • Na SAP Portálu přistupuje k dokumentaci k systému CSÚIS
 • Provádí kontrolu a schválení sumáře finančních výkazů za správce kapitoly státního rozpočtu.
 • Provádí na Portále analýzu finančních a účetních výkazů podřízených účetních jednotek, monitoring sběru výkazů, vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech.
 • Přistupuje k aplikaci pro schvalování kapitoly na portálu IISSP.
 • Přistupuje k sumářům na portálu IISSP.
CSÚIS/MIS Analytik OÚZ (Kapitola)
 • Provádí analýzy Operativních účetních záznamů podřízených účetních jednotek na portále IISSP.
 • style="text-align: left;">Provádí monitoring sběru výkazů.
 • Provádí vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech.
 • Urguje opravy chyb u podřízených účetních jednotek.
 • Provádí odemykání/zamykání výkazů.

Aktualizováno: 14.05.2012

Oblast Typový uživatel Popis činností v IISSP
Seznam Typových uživatelů CSÚIS - Kraj
CSÚIS/MIS Analytik (Kraj)
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty sloužící pro sledování procesu sběru dat (monitoring).
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty v oblasti Finanční výkazy.
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje views/reporty v oblasti Reporty CSÚIS.
 • Na SAP Portálu přistupuje k dokumentaci k systému CSÚIS
 • Provádí na portálu IISSP analýzu finančních a účetních výkazů podřízených účetních jednotek, monitoring sběru výkazů, vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech.
CSÚIS/MIS Schvalovatel finančních výkazů (Kraj)
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje Iviews/reporty sloužící pro sledování procesu sběru dat (monitoring).
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje Iviews/reporty v oblasti Finanční výkazy.
 • Na portálu IISSP přistupuje k příslušné sekci a zobrazuje Iviews/reporty v oblasti Reporty CSÚIS.
 • Na SAP Portálu přistupuje k dokumentaci k systému CSÚIS
 • Provádí kontrolu a schválení sumáře finančních výkazů za kraj.
 • Provádí na Portále analýzu finančních a účetních výkazů podřízených účetních jednotek, monitoring sběru výkazů, vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech
 • Přistupuje k aplikaci pro schvalování pro kraje na portálu IISSP.
 • Přistupuje k sumářům na portálu IISSP.

Aktualizováno: 14.05.2012

Typový uživatel Název varianty školení
Přehled - mapovací tabulka Typových uživatelů CSÚIS a školení
Analytik (Kapitola) Reporting III a - Kapitoly
Schvalovatel finančních výkazů (Kapitola) Reporting III a - Kapitoly
Analytik (Kraj) Reporting III b - Kraje
Schvalovatel finančních výkazů (Kraj) Reporting III b - Kraje
Analytik OÚZ (Kapitola) Reporting III a - Kapitoly

Aktualizováno: 14.05.2012