Platební účty vedené ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 16. 11. 2023
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Zřízení účtu u ČNB

Bez souhlasu Ministerstva financí

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 14 a 16 a 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů mohou zřizovat účty u České národní banky bez předchozího souhlasu Ministerstva financí. V případě zájmu o zřízení účtů, kontaktují tyto organizace přímo Českou národní banku.

Se souhlasem Ministerstva financí

Další právnické osoby definované podle § 3 písm. h) bodu 15 výše zmíněného zákona mohou zřizovat a vést účty podřízené státní pokladně vedené u České národní banky pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Žádost o zřízení a vedení účtu u ČNB je potřeba doručit na adresu Ministerstva financí sekce Veřejné rozpočty nebo datovou schránkou Ministerstva financí: xzeaauv

Ministerstvo financí
Sekce Veřejné rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Do žádosti je potřeba uvést odůvodnění žádosti, měnu požadovaného účtu, očekávanou výši peněžních prostředků na požadovaném účtu a v případě zřízení účtu za účelem přijetí dotace specifikace poskytovatele této dotace s doložením nároku na dotaci. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem, který je uveden v obchodním rejstříku a má právo jednat a podepisovat samostatně. V případě zaslání žádosti datovou schránkou musí být žádost opatřena digitálním podpisem.

Ministerstvo financí zpravidla uděluje souhlas právnickým osobám, které mají finanční vztah ke státnímu rozpočtu nebo k institucím veřejného sektoru.

.

Typy platebních účtů a související služby

Přehled informací pro klienty státní pokladny o typech platebních účtů v rámci státní pokladny a souvisejících poskytovaných službách.

Běžné účty – stávající a noví klienti mají možnost si v rámci účtů podřízených státní pokladně zřídit u České národní banky platební účty mající charakter klasického běžného účtu. Účty mohou být vedeny v korunách českých a v jednotné evropské měně a amerických dolarech, případně v dalších měnách v závislosti na dohodě s Českou národní bankou. Majitelé účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující, jehož výši stanovuje Ministerstvo financí oznámením zde: Peněžní plnění nahrazující úrok. Více konkrétních informací pro zřízení běžného účtu je možno nalézt zde: Zřízení účtu u ČNB.

Termínované vklady – kromě běžných účtů, se mohou majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v rámci účtů podřízených státní pokladně s Ministerstvem financí dohodnout za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny, že peněžní prostředky budou ponechány na účtech podřízených státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu. Termínované vklady mohou být v současné době zřizovány v korunách českých se splatnostmi 3, 6, 9 a 12 měsíců, dále pak 2, 3, 4 a 5 let, rovněž také v jednotné evropské měně se splatnostmi 3, 6, 9 a 12 měsíců a taktéž v amerických dolarech se splatností 3 měsíce. Součástí této dohody je též sjednání výše peněžního plnění nahrazujícího úrok. Výše sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady, které stanovuje Ministerstvo financí stejně jako konkrétní informace pro zřízení termínovaného vkladu je možno nalézt zde Peněžní plnění nahrazující úrok

Platební karty – majitelé korunových účtů podřízených státní pokladně mají možnost využívat k těmto účtům platební karty. Více informací o tom, jak získat platební kartu, podmínkách a ceníku poplatků je k nalezení zde: Platební karty.

Platební brány a platební terminály – pro pohodlný bezhotovostní platební styk mají majitelé účtů podřízených státní pokladně taktéž možnost využívat platebních bran a platebních terminálů. Více informací pro zřízení a nastavení služeb je dostupných zde: Platební brány a platební terminály.

Peněžní plnění nahrazující úrok

Majitelé platebních účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující, jehož výši stanovuje Ministerstvo financí.

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v rámci účtů podřízených státní pokladně s Ministerstvem financí dohodnout za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny, že peněžní prostředky budou ponechány na účtech podřízených státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu. Součástí této dohody je též sjednání výše peněžního plnění nahrazujícího úrok. 
 
Výši peněžního plnění nahrazující úrok stanovuje Ministerstvo financí oznámením: