Platební karty ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 30. 6. 2023
  • Aktualizace obsahu
  • Aktualizace obsahu

Informace a formuláře k platebním kartám České národní banky k účtům u ní vedených

Platební karty České národní banky

Česká národní banka ke korunovým účtům u ní vedených vydává za základě žádosti platební karty v libovolném množství.

Bližší informace a podmínky pro vydávání a používání platebních karet České národní banky jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky (Služby pro klienty, ceník), kde je současně uveřejněna Část XII. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky týkající se platebních karet pro právnické osoby[1].

Na výše uvedené stránce jsou pod odkazem (Tiskopisy) k dispozici formuláře ve formátu PDF pro žádost o poskytnutí debetní karty a stanovení kontaktních osob společně s informacemi pro jejich správné vyplnění.

 


 

[1] Dle § 33 odst. 7 zákona 218/2000 Sb. jsou úhrady za bankovní služby u účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 10 a 14, 16 a 17 výdajem státního rozpočtu.