Platební karty ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 3. 1. 2022
  • Aktualizace obsahu

Informace a formuláře k zajištění a používání platebních karet České národní banky pro klienty státní pokladny.

Platební karty České národní banky

Od 1. ledna 2017 byl za účelem zkvalitnění platebních služeb poskytovaných klientům státní pokladny zaveden Českou národní bankou ve spolupráci s Ministerstvem financí systém vydávání platebních karet k účtům u ní vedených. Od výše zmíněného data tak odpadl důvod pro většinu žádostí o udělení souhlasu Ministerstva financí s vedením účtů u obchodních bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, které souvisejí s používáním platebních karet, díky čemuž došlo k další konsolidaci peněžních prostředků na účtech podřízených státní pokladně.

Bližší informace a podmínky pro vydávání a používání platebních karet České národní banky jsou dostupné na internetových stránkách České národní banky (Služby pro klienty, ceník), kde je současně uveřejněna Část XII. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky týkající se platebních karet pro právnické osoby[1].

Na výše uvedené stránce jsou pod odkazem (Tiskopisy) k dispozici formuláře ve formátu PDF pro žádost o poskytnutí debetní karty a stanovení kontaktních osob společně s informacemi pro jejich správné vyplnění.

 


 

[1] Dle § 33 odst. 7 zákona 218/2000 Sb. jsou úhrady za bankovní služby u účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 10 a 14, 16 a 17 výdajem státního rozpočtu.