Platební brány a platební terminály

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Informace pro zřízení platebních bran a terminálů a jejich napojení na účty podřízené státní pokladně u České národní banky.

K účtům vedeným pod souhrnným účtem státní pokladny u České národní banky lze zřídit taktéž platební bránu nebo platební terminál. Tuto funkcionalitu však nenabízí přímo Česká národní banka. Vzhledem k tomu, že pronájem platební brány a platebního terminálu není vázán na nutnost vést účet u stejného poskytovatele, který jej provozuje, lze tuto službu sjednat u obchodních bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a tuto platební bránu nebo terminál technicky provázat s účtem v České národní bance. Peněžní prostředky získané touto cestou tak budou připsány přímo na účet u České národní banky.

Česká národní banka při použití těchto služeb nevystupuje ani jako třetí strana, a proto ji není potřeba v této záležitosti informovat.

Ministerstvo financí nehradí poplatky související s pronájmem a provozem platební brány a platebního terminálu.