Platební účty vedené mimo ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 1. 7. 2024
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace formuláře - Informace o účtech verze 2022
 • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF
 • Aktualizace formulářů - Žádost o souhlas MF
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace obsahu a formulářů
 • Aktualizace obsahu a formulářů
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace Formuláře pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB podle zákona č. 177/2023 Sb. (.XLSX, 11 kB)
 • Aktualizace korespondenční adresy a aktualizace formulářů
 • Aktualizace obsahu
 • Aktualizace formuláře pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB
 • Aktualizace formulářů

Informace k možnosti zřízení a vedení platebních účtů mimo účty podřízené státní pokladně

 • Státní fond, státní podnik, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podniková, oborová nebo jiná zdravotní pojišťovna nebo svaz zdravotních pojišťoven může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 3b zákona č. 218/2000 Sb.
 • Organizační složka státu může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Účty zřízené před 1. 1. 2022 jsou vedeny se souhlasem Ministerstva financí podle zákona č. 484/2020 Sb.
 • Státní příspěvková organizace může vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Účty zřízené před 1. 1. 2022 jsou vedeny se souhlasem Ministerstva financí podle zákona č. 128/2016 Sb.
 • Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., a Česká exportní banka, a.s., mohou vést své účty mimo Českou národní banku na základě § 1 odst. 8 zákona č. 58/1995 Sb.

Formuláře

Žádosti o souhlas MF s vedením platebního účtu u poskytovatelů platebních služeb

1. Státní fond, státní podnik, státní organizace Správa železnic, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, resortní, podniková, oborová nebo jiná zdravotní pojišťovna nebo svaz zdravotních pojišťoven:
Formulář (.PDF, 242 kB)
Formulář (.DOCX, 43 kB)

2. Organizační složky státu:
Formulář (.PDF, 239 kB)
Formulář (.DOCX, 43 kB)

3. Státní příspěvkové organizace:
Formulář (.PDF, 240 kB)
Formulář (.DOCX, 43 kB)

Řádně odůvodněnou a podepsanou žádost zasílejte na Ministerstvo financí datovou schránkou (ID: xzeaauv) nebo na níže uvedenou adresu, a to včetně kopií dokladů potvrzující důvod žádosti.

Ministerstvo financí
Sekce Státní rozpočet a územní rozpočty
Letenská 15
118 10 Praha 1

Informační povinnost

Platební účty vedené mimo Českou národní banku 

Všichni majitelé účtů vedených se souhlasem Ministerstva financí mimo Českou národní banku mají povinnost informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o zůstatku k poslednímu dni předcházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků za předcházející měsíc na každém z účtů, pro které byl udělen souhlas Ministerstva financí, až do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení těchto účtů. 
Tato povinnost je dána pro organizační složku státu podle § 45 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., pro příspěvkovou organizaci, státní fond, státní podnik, státní organizaci Správa železnic, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, resortní, podnikovou, oborovou nebo jinou zdravotní pojišťovnu nebo svaz zdravotních pojišťoven podle § 53 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. Pro příspěvkovou organizaci, která má souhlas Ministerstva financí uděleném na základě zákona č. 128/2016 Sb. je tato informační povinnost uložena dle čl. II bodu 3 zákona č. 128/2016 Sb.

Formulář pro poskytnutí informací o zůstatcích na účtech mimo ČNB (.XLSX, 12 kB)

Formulář s informacemi o zůstatcích na účtech vedených mimo Českou národní banku zasílejte na e-mailovou adresu Klient.StatniPokladna@mfcr.cz