Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok v amerických dolarech

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 a 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 15. listopadu 2023 sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok v amerických dolarech pro majitele účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši:

  • 4,35 % p. a. pro termínované vklady se splatností 3 měsíce.

Bližší informace jsou dostupné zde: Peněžní plnění nahrazující úrok