Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok termínovaných vkladů v korunách českých pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb.

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 a 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 10. října 2022 sazby peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši:

  • 5,00 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 3 měsíce,
  • 5,10 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 6 měsíců,
  • 5,20 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 9 měsíců,
  • 5,25 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 12 měsíců,
  • 4,95 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 2 roky,
  • 4,80 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 3 roky,
  • 4,65 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 4 roky,
  • 4,50 % p. a. pro termínované vklady v korunách českých se splatností 5 let.

Bližší informace jsou dostupné zde: Peněžní plnění nahrazující úrok