Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa – aktualizace přílohy

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Dokument Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa včetně přílohy vkládané do IISSP (RISRE).

Uvedený dokument popisuje novou funkcionalitu vázání platů a souvisejících výdajů v návaznosti na § 25a novely zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, účinné od 1. ledna 2021. Primárně je určena pro personální pracovníky. Příloha ve formátu xlsx bude vkládána do IISSP (RISRE) jako součást vázání platů a souvisejících výdajů.

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou přílohu k dokumentu Metodika výpočtu vázání prostředků za neobsazená místa.