Technické informace

Ve spolupráci s odborem 11 a Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s odborem 11 a Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2022
 • Oracle Java SE v aplikacích IISSP
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031
 • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 031 - aktualizace příloh
 • Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 032
 • Aktualizace - průvodní text k Technickému manuálu RISRE - verze 032
 • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2022 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování
 • Aktualizace obsahu

Technické informace pro práci s modulem RISRE

Technický manuál RISRE

 • Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - Technický manuál
  Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Aktuální verze dokumentu je dostupná na webu Státní pokladny v dokumentech ke stažení v sekci RISRE - Technické informace a pro registrované uživatele také na portálu IISSP (sekce Dokumenty - Dokumentace - Technická a metodická dokumentace RIS).

Dokumentace ČNB

Registrační formulář pro registraci uživatelů RISRE

 • Zakládání a správa uživatelů IISSP probíhá na základě údajů zaslaných Pověřenou osobou prostřednictvím tzv. Registračního formuláře (aktuální verze formuláře je dostupná pro registrované Pověřené osoby na portálu IISSP).
 • Postup pro registraci uživatelů je popsán v Manuálu procesu registrace uživatelů IISSP, který je spolu s další dokumentací k dispozici Pověřené osobě na portálu IISSP.

Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISRE - Dokumenty ke stažení
Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2022 – doplnění schváleného rozpočtu a zpřístupnění A-hlaviček pro testování

Ministerstvo financí informuje, že systém Testování třetích stran (RISRE) byl pro rok 2022 aktualizován o schválený rozpočet na rok 2022 s datem 1.1.2022. Rozpis PRV v systému zůstává, disponibilní rozpočet tak obsahuje druh rozpočtu RZ i PRV.

Zároveň byly v systému Testování třetích stran založeny pro rok 2022 A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ/VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu.

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S-Seznam čísel A-hlaviček k testování" – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: odbor 11 – Státní rozpočet

Dokument ke stažení: Testování třetích stran (RISRE) - seznam čísel A-hlaviček k testování (.XLSX, 9 kB)

Technický manuál RISRE - verze 032    

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o nové popisy a struktury XML souborů:

 • upravenou funkcionalitu zakládání rezervací, v detailu konkrétně:
  • u rezervací s datem aktualizace od 1.1.2022 není povinný příznak o předběžné řídící kontrole,
  • částka rezervace může být v některých případech nulová,
  • příklady XML souborů.

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definice XML struktur ve formě úpravy povinnosti některých polí:

 • iissp_risre.xsd.

Aktualizace technického manuálu zavádějí nebo mění přílohy:

 • definiční soubory webových služeb Definice_sluzby_B_EKIS_SP_REZ.wsdl,
 • XSD struktury,
 • příklady XML struktur „Vzorove_zpravy_XML“,
 • příklady aplikačních dat při zakládání ROP „Vzorove_pripady_zakladani_REZ.xls“.

Účinnost nové verze TM RISRE verze 032:

 • v testovacím prostředí T3S: 10. 12. 2021
 • v produktivním prostředí:
  • dopady změn rozhraní budou účinné od 13. 12. 2021
  • dopady do publikace číselníků budou platné od 17. 12. 2022 včetně rozšíření o programy investičních akcí EDS/SMVS.

Dokument ke stažení: Technický manuál RISRE - verze 032 (.ZIP, 5644 kB)

Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13

V souvislosti s realizací změn v rámci prostředí Testování třetích stran byla zveřejněna nová verze Pracovního postupu pro testování vybraných procesů a funkcionalit v prostředí T3S.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 12 provedeny následující změny:

- Aktualizace přístupových bodů a hostname poskytovaných služeb,
- Aktualizace doporučených Typových uživatelů pro jednotlivé typy testovacích úloh.
- Doplňující informace pro jednotlivé typy testovacích úloh.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13_2013-02-15 (.ZIP, 726 kB)
Oracle Java SE v aplikacích IISSP (12.8.2019)

S ohledem na změny ve funkcionalitě a licencování produktů Oracle Java SE a s přihlédnutím k časově omezené platnosti podpory společnosti Oracle pro technologie Java využívané v aplikacích IISSP, především:
• Java Plugin – Applets a
• distribuce aplikací Java Web Start,

Ministerstvo financí připravuje nutné úpravy komponent IISSP.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovaná verze IISSP vyžaduje až do odvolání zachovat na pracovních stanicích uživatelů IISSP Java SE verzi 8, nikoliv verzi vyšší. Tato skutečnost bude zohledněna i v příští verzi vydání Technických manuálů aplikací IISSP.

Případné dotazy či hlášení případných problémů s používáním IISSP zadávejte, prosíme, pracovišti podpory IISSP ServiceDesk na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz/ nebo e-mailem na adrese servicedesk@spcss.cz.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz