Technické informace

Ve spolupráci s odborem 21 - Státní rozpočet a Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s odborem 21 - Státní rozpočet a Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 5. 4. 2023
 • Oracle Java SE v aplikacích IISSP
 • Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13
 • Aktualizace - průvodní text k Technickému manuálu RISRE - verze 032
 • Aktualizace obsahu
 • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2023 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování
 • Aktualizace -Technický manuál RISRE - verze 033
 • Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2023 – seznam čísel A-hlaviček k testování

Technické informace pro práci s modulem RISRE

Technický manuál RISRE

 • Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - Technický manuál
  Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Aktuální verze dokumentu je dostupná na webu Státní pokladny v dokumentech ke stažení v sekci RISRE - Technické informace a pro registrované uživatele také na portálu IISSP (sekce Dokumenty - Dokumentace - Technická a metodická dokumentace RIS).

Dokumentace ČNB

Registrační formulář pro registraci uživatelů RISRE

 • Zakládání a správa uživatelů IISSP probíhá na základě údajů zaslaných Pověřenou osobou prostřednictvím tzv. Registračního formuláře (aktuální verze formuláře je dostupná pro registrované Pověřené osoby na portálu IISSP).
 • Postup pro registraci uživatelů je popsán v Manuálu procesu registrace uživatelů IISSP, který je spolu s další dokumentací k dispozici Pověřené osobě na portálu IISSP.

Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Technické informace pro předávání záznamů do RISRE - Dokumenty ke stažení
Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2023 – doplnění schváleného rozpočtu a zpřístupnění A-hlaviček pro testování

Ministerstvo financí informuje, že systém Testování třetích stran (RISRE) byl pro rok 2023 aktualizován.

Zároveň byly v systému Testování třetích stran založeny pro rok 2023 A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ/VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu. 

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S_A_hlavičky_k_testování_2023" – ke stažení ve formátu Excel.

Zdroj: odbor 21 – Státní rozpočet, publikace k 11.1.2023, aktualizace souboru k 5.4.2023

Dokument ke stažení: Testování třetích stran (RISRE) - seznam čísel A-hlaviček k testování (.XLSX, 9 kB)

Technický manuál RISRE - verze 033    

Tento dokument navazuje na předchozí verzi, kterou rozšiřuje o nové popisy a struktury nového rozhraní v oblasti:

 • dávkové přeúčtování skutečnosti s neomezeným počtem položek,
 • popis fungování rozhraní a možnosti předání dat je uveden v kapitole 4.3.1.3.

Nové rozhraní mohou využít OSS, které používají úplná stavová přeúčtování skutečnosti (druhy SU, SV, SP), a kvůli vysokému počtu kombinací IK nebo rezervací, narážejí na limit stávajícího rozhraní B_EKIS_SP_DPSK, které umožňuje maximálně 10 položek v rámci jedné dávky, tj. cca 10 000 kombinací IK / rezervací. Nové rozhraní B_EKIS_SP_DPSK2 takové omezení nemá, data lze zaslat pomocí více dílčích zpráv (viz kapitola 2.4.4).

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definice XML struktur ve formě přírůstku:

 • iissp_messaging_risre.xsd,
 • iissp_risre.xsd,
 • iissp_risre_types.xsd.

Aktualizace technického manuálu zavádějí nebo mění přílohy:

 • definiční soubory webových služeb Definice_sluzby_B_EKIS_SP_DPSK2.wsdl,
 • XSD struktury,
 • příklady XML struktur „Vzorove_zpravy_XML“.

Výše zmíněné aktualizace mají dopad na definice webovou službu B_SP_EKIS_INBOX a tedy na nové WSDL:

 • Definice_sluzby_B_SP_EKIS_INBOX.wsdl.

Účinnost nové verze TM RISRE verze 033:

 • v testovacím prostředí T3S : 28. 2. 2023
 • v produktivním prostředí: 2. 3. 2023

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument ke stažení: Technický manuál RISRE - verze 033 (.ZIP, 5785 kB)

Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13

V souvislosti s realizací změn v rámci prostředí Testování třetích stran byla zveřejněna nová verze Pracovního postupu pro testování vybraných procesů a funkcionalit v prostředí T3S.

V dokumentu byly oproti předchozí verzi 12 provedeny následující změny:

- Aktualizace přístupových bodů a hostname poskytovaných služeb,
- Aktualizace doporučených Typových uživatelů pro jednotlivé typy testovacích úloh.
- Doplňující informace pro jednotlivé typy testovacích úloh.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE - verze 13_2013-02-15 (.ZIP, 726 kB)
Oracle Java SE v aplikacích IISSP (12.8.2019)

S ohledem na změny ve funkcionalitě a licencování produktů Oracle Java SE a s přihlédnutím k časově omezené platnosti podpory společnosti Oracle pro technologie Java využívané v aplikacích IISSP, především:
• Java Plugin – Applets a
• distribuce aplikací Java Web Start,

Ministerstvo financí připravuje nutné úpravy komponent IISSP.

V této souvislosti Ministerstvo financí upozorňuje, že provozovaná verze IISSP vyžaduje až do odvolání zachovat na pracovních stanicích uživatelů IISSP Java SE verzi 8, nikoliv verzi vyšší. Tato skutečnost bude zohledněna i v příští verzi vydání Technických manuálů aplikací IISSP.

Případné dotazy či hlášení případných problémů s používáním IISSP zadávejte, prosíme, pracovišti podpory IISSP ServiceDesk na webové adrese https://servicedesk.spcss.cz/ nebo e-mailem na adrese servicedesk@spcss.cz.

MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz