Rychlý přehled

Přehled změn/aktualizací pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prezentovaných Kompetenčním centrem IISSP - v roce 2022/2021. Všechny aktuality za předchozí roky jsou dostupné v sekci Aktuality.

ilustrace

Vydáno

Informace pro uživatele IISSP - aktualizace bezpečnostní dokumentace

Ministerstvo financí v souladu s ustanovením vyhlášky č. 82/2018 Sb. aktualizovalo bezpečnostní dokumentaci uživatele a tímto žádá uživatele IISSP, aby si nastudovali uvedenou dokumentaci a seznámili se s postupy a doporučeními zajištění bezpečnosti provozu IISSP, které se týkají jejich činností.

Vydáno

Číselníky RISRE - verze ke dni 1. 1. 2022

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly vyexportovány dne 3. 1. 2022 na základě aktuálních údajů z RISRE.

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci KC IISSP o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2022. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Vydáno

Avízo: Omezení provozu produkčního prostředí IISSP

Ministerstvo financí informuje, že z důvodů technologických změn v prostředí IISSP proběhne ve dnech od 18. 6. 2021, od 19:00 hodin do 20. 6. 2021, do 23:00 hodin mimořádná víkendová odstávka Integrovaného informačního systému Státní pokladny.

Vydáno

Změna formátu odpovědi u asynchronních služeb CSÚIS

Ministerstvo financí upozorňuje, že dne 22. 3. 2021 zpřístupnilo po technických změnách aktualizovanou verzi komponent CSÚIS. Jedním z dopadů je i změna v odpovědi (response) na volání asynchronní služby.

Vydáno

Zprovoznění komponent CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že dne 22.3.2021, v 13:00 hod, byly po technických změnách, realizovaných v rámci plánované odstávky, zprovozněny komponenty CSÚIS.

Vydáno

Technické změny a aktualizace komponent v prostředí CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že ve dnech od 19.3.2021 od 19:00 hod do 23.3.2021 do 23:00 hod provede v rámci prodloužené odstávky systému technické změny a aktualizaci komponent CSÚIS, který je součástí IISSP.