Aktualizace Přílohy č. 1 – Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP - platná od 1. 1. 2022

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu Přílohy č. 1 – Přehled vazeb KRK – verze 5.0 ze dne 4. března 2022.

Aktualizováno: 4. 3. 2022; verze 5.0

Verze 5.0 obsahuje následující změny:

  • aktualizaci kontrolních vazeb KRK vč. změn vybraných konsolidačních KRK reflektující změny vyplývající z novel vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů účinných od 1. 1. 2022.
  • formální úpravy v dokumentu

Změny se týkají pouze Přílohy č. 1  – Přehled vazeb křížových kontrol - PAP a PKP, tedy samotná Metodika křížových kontrol – PAP a PKP verze 3.0 zůstává beze změn.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Metodické informace