Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace registračního formuláře CSÚIS pro ZO a NZO

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje o vydání aktualizovaného registračního formuláře pro agendu ZO/NZO v CSÚIS.

Hlavními změnami jsou: 

  • doplnění nových a odstranění již nepoužívaných typů výkazů (volitelná možnost při registraci NZO)
  • aktualizace a odstranění nepoužívaných možností v registračním formuláři 

Předchozí verze registračního formuláře zůstává platná, přesto pro předejití možných komplikací (např. s nově používanými typy výkazů), doporučujeme využívat aktuální verzi registračního formuláře. 

(Jedná se o interaktivní formulář, pro jehož korektní zobrazení je možné použít např. Adobe Acrobat Reader)

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz