RIS ZED

Modul Zjednodušené evidence dotací je součástí Rozpočtového informačního systému. V pilotním provozu je od 1. 1. 2022.

ilustrace

Modul RIS ZED

Metodické a technické informace k modulu RIS ZED jsou publikovány na webových stránkách Ministerstva financí.