UPOZORNĚNÍ: Ukončení dostupnosti 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Ministerstvo financí upozorňuje, že dne 31. 5. 2023 ukončí dostupnost 32-bitových verzí klientských aplikací CSÚIS. Změna se týká aplikací:

MF informuje, že po uvedeném datu bude v rámci modulu CSÚIS odstraněna možnost získat aktualizace uvedených aplikací, což bude mít za následek nefunkčnost těchto aplikací na koncových stanicích uživatelů.

Nadále bude podporovaná pouze aktuální 64-bitová verze aplikace Klient CSÚIS. Tu je možné získat na webové stránce Klient CSÚIS, kde je k dispozici jak vlastní aplikace, tak příslušná dokumentace užití.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz