Mimořádná odstávka systémů CSÚIS a MIS - IISSP od 03.11.2023, od 19:00 hodin - do 12.11.2023, do 23:00 hodin

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • od 03.11.2023, od 19:00 hodin - do 12.11.2023, do 23:00 hodin

nebudou dostupné moduly Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Manažerský informační systém (MIS) Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a jejich části (Webová aplikace, Klient CSÚIS). V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů v systémech CSÚIS a MIS (vč. Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob) – m. j. zasílání výkazů, monitoring a reporting.

Ostatní části, zejména moduly Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE) a Testování třetích stran (T3S) zůstávají dostupné, nicméně z důvodu nedostupnosti MIS nebudou v rámci těchto modulů dostupné některé reporty.

Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz