Metodika tvorby PAP pro rok 2023

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Přílohy č. 1 – Číselník Partneři PAP k Metodice tvorby PAP. Pro rok 2023 zůstává platná Metodika tvorby PAP verze č. 8 pro rok 2022.

Aktualizovaná Příloha č. 1 – Číselník Partneři PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2023.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu