Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 52 – Publikace aktualizované verze balíčku XSD schémat (CSÚIS) + Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 61

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informace Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1) Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 52 – Publikace aktualizované verze balíčku XSD schémat (CSÚIS)

1. Změny oproti publikovanému balíčku č. 51

CV80_PrehledUveruZapujcekNFV.xsd - změna typu elementu RuceniZpusob z volného textu na výčtový typ:

  • 01 = Bez ručení
  • 02 = Ručení rozpočtovými příjmy
  • 03 = Ručení nemovitostí
  • 04 = Ručení hmotným majetkem
  • 10 = Jiné

Datum aktivace balíčku XSD č. 52

  • Produktivní systém: 1. 1. 2024
  • Testování třetích stran: 1. 12. 2023

2) Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 61

Pro účely zpracování výkazů v rámci CSÚIS je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 61.

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 

Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

  • Soubory ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz