Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-12-2023

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Aktualizováno 2. 1. 2024
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-02-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-03-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-04-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-05-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-06-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-07-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-08-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-09-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-10-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-11-2023
  • Aktualizace CSÚIS - číselníků pro PAP-12-2023

Aktualizace platného Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru PAP. Jedná se o aktuálně platný soubor IČ včetně dalších atributů. V názvu souboru je uvedeno datum, ke kterému byl proveden export ze systému ARES a dále číslo verze souboru v daném měsíci.

Provedená aktualizace spočívá: Standardní měsíční aktualizace.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz