Aktualizace systému Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2023

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že systém Testování třetích stran (RISRE) byl pro rok 2023 aktualizován.

Zároveň byly v systému Testování třetích stran založeny pro rok 2023 A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ/VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu. 

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S_A_hlavičky_k_testování_2023" – ke stažení ve formátu Excel.

Soubor ke stažení: RISRE - Technické informace