Změna technických parametrů komunikace v IISSP – podporované kryptografické sady v prostředí IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že začátkem roku 2023 odstraní ze seznamu podporovaných kryptografických sad ty, které neodpovídají aktuálním doporučením NUKIB.

Technicky bude prostředí IISSP podporovat následující kryptografické sady:

TLS13-AES128-GCM-SHA256 128 TLS 1.3
TLS13-AES256-GCM-SHA384 256 TLS 1.3
TLS13-CHACHA20-POLY1305-SHA256 128 TLS 1.3
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 256 TLS 1.2
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 128 TLS 1.2

Změna nastavení bude k 1. 2. 2023 provedena na prostředí Testování třetích stran, které bude k dispozici v nastavení pro ověření komunikace. Přechod na cílové nastavení produkčního prostředí je plánován na konec března 2023.

Zdroj:
MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 
MF – Kompetenční centrum RIS ZED, kc.zed@mfcr.cz