Informace pro uživatele modulu RISRE v prostředí Testování třetích stran a v produkčním prostředí - dostupnost systémů

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že v souladu s dříve publikovaným plánem technických změn v rámci modulu Realizace rozpočtu (RISRE) IISSP byla provedena aktualizace prostředí pro Testování třetích stran RISRE (T3S). Toto prostředí je od 25. 5. 2022 opět dostupné pro koncové uživatele i pro testování automatizovaných rozhraní.

V rámci aktualizace prostředí T3S byly provedeny avizované technické změny a povýšení verzí komponent IISSP modulu RISRE. Z pohledu přistupujících organizací upozorňujeme zejména na následující dopady:

 • Ukončení podpory webového prohlížeče MS Internet Explorer a plná podpora MS Edge (v posledních uvolněných verzích),
 • Přechod funkcionality vytvoření elektronického podpisu předávaných dat na Portále IISSP na technologii ASD Websigner.

Doporučujeme přistupujícím organizacím, jejichž uživatelé využívají portálové funkcionality modulu RISRE IISSP, aby ověřily funkcionalitu a připravenost klientských stanic v prostředí T3S IISSP.

Dopady do prostředí uživatele, doporučení pro nastavení uživatelského prostředí a stanice uživatele, stejně tak jako způsob práce s prostředím modulu RISRE, postup při instalaci klienta WebSigner a práce s ním jsou popsané v rámci nově zveřejněné dokumentace:

 • Dokumentace dostupná na webových stránkách Státní pokladny: Kompetenční centrum - Technické informace:
  • Technický manuál – Příručka administrátora,
  • Příručka uživatele IISSP,
 • Dokumentace dostupná na Portále IISSP:
  • Přehled novinek aplikace RISRE-PS (verze 20).

MF dále informuje, že produkční prostředí modulu RISRE bude aktualizováno v souladu s původně avizovaným plánem během plánované odstávky IISSP v termínu 10. – 12. 6. V této souvislosti MF upozorňuje na některé dopady do produktivního provozu IISSP:

 • Příprava technických změn bude zahájena v pátek 10. 6. od 12:00 hodin. Během těchto činností bude systém dostupný, nicméně může dojít k dočasným prodlevám v odbavení požadavků uživatelů.
 • Dostupnost modulu RISRE pro koncové uživatele bude ukončena v pátek 10. 6. 2022 v 16:00. Systém bude nedostupný i pro komunikační rozhraní a nebude také prováděno ověření platebních příkazů předávaných z ČNB.
 • Dostupnost ostatních modulů IISSP pro uživatele nebude v tuto dobu omezena, resp. bude ukončena standardně dle propozic odstávky v pátek 10. 6. v 19:00.
 • Technické změny jsou plánovány do neděle 12. 6., nicméně nemůžeme vyloučit určité dopady do dostupnosti produkčního prostředí modulu RISRE až do pondělí 13. 6. 12:00. 

Prosíme uživatele, aby s uvedeným harmonogramem a dostupností funkcionalit modulu RISRE počítali a přizpůsobili mu plánované pracovní aktivity, zejména doporučujeme přizpůsobit termíny zadávání platebních příkazů v systému ČNB ABO-K.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz