Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 51 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Aktualizováno 28. 7. 2022
  • Balíček č. 51 – Publikace aktualizované verze balíčku XSD schémat (CSÚIS)

Na základě upravených metodických pokynů byl proti původně publikované verzi nastaven element PrijmyPolozka ve struktuře Detail v části IX. výkazu Fin 2-12M (soubor Fin_2_12_M.xsd) jako nepovinný. Jedná se o kompatibilní změnu ve struktuře výkazu. Vzhledem k charakteru a zanedbatelnému dopadu této jediné změny a faktu, že balíček XSD č. 51 je platný až od 1. 9. 2022, je tato změna publikována jako aktualizace již publikovaného balíčku XSD a nikoliv jako jeho nová verze. Děkujeme za pochopení.

Změny oproti publikovanému balíčku č. 50

1. Fin_2_12_M.xsd - aktualizace částí IX. a X. výkazu Fin 2-12M podle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.

Datum aktivace balíčku XSD č. 51

  • Produktivní systém: 1. 9. 2022
  • Testování třetích stran: 1. 7. 2022

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz