Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 50 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Změny oproti publikovanému balíčku č. 49

Upozornění: V tomto balíčku dochází kromě drobnějších změn také ke zrušení celého výkazu C038 PAP část XVII.

 • CV30_PAP_Souhrn.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., zrušení části IX
 • CV33_PAP_castXII.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., aktualizace číselníku typů změn bez dopadu do struktury
 • CV34_PAP_castXIII.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 383/2009 Sb., aktualizace číselníku typů změn bez dopadu do struktury
 • CV38_PAP_castXVII.xsd - soubor odstraněn
 • iissp_cus.xsd - odstranění výkazu C038 (PAP část XVII) ze struktury

Datum aktivace balíčku XSD č. 50

 • Produktivní systém: 1. 4. 2022
 • Testování třetích stran: 2. 3. 2022

Důležité informace pro aktualizace výkazů pro rok 2022

Na základě novely Vyhlášky č. 419/2001 Sb., Vyhlášky č. 5/2014 Sb. a Vyhlášky č. 383/2009 Sb. dochází pro rok 2022 ke změnám různých výkazů zasílaných do systému CSÚIS.

Vzhledem k odlišným termínům pro jejich zasílání do CSÚIS a nutnosti zachovat možnost zasílání jejich platných verzí pro rok 2021 až do dne platnosti verzí pro rok 2022 je nutné publikaci aktualizovaných XSD příslušných výkazů rozdělit do několika balíčků XSD.

 • Balíček XSD č. 47 (již publikován): Nové výkazy pro místně řízené organizace (novela Vyhlášky č. 419/2001 Sb.) - platnost od 1. 1. 2022
 • Balíček XSD č. 48 (již publikován): Úprava výkazu FIN 1-12 SF (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 2. 2022
 • Balíček XSD č. 49 (již publikován): Úprava výkazu FIN 2-12 M (mimo části IX. dle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 3. 2022
 • Balíček XSD č. 50: Úpravy výkazů Pomocný analytický přehled (novela Vyhlášky č. 383/2009 Sb.) - platnost od 1. 4. 2022
 • Balíček XSD č. 51: Úprava výkazu FIN 2-12 M (změna části IX. dle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 9. 2022

POZOR! Dle novely Vyhlášky č. 5/2014 vstupuje novelizovaná část IX. výkazu Fin 2-12M v platnost až od 1. 9. 2022. Tato změna bude publikována v samostatném balíčku xsd č. 51 na začátku srpna 2022.

Upozorňujeme, že změny dle novelizace Vyhlášky č. 419/2001 Sb. platí retrospektivně již pro data za celorok 2021.

Soubor ke stažení:  CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz