Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 49 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Balíček č. 49 — Změny oproti publikovanému balíčku č. 48

  • Fin_2_12_M.xsd — aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.

POZOR! Dle novely Vyhlášky č. 5/2014 vstupuje novelizovaná část IX výkazu v platnost až od 1. 9. 2022. Tato změna bude publikována v samostatném balíčku xsd nejpozději na začátku srpna 2022.

Datum aktivace balíčku XSD č. 49

  • Produktivní systém: 1. 3. 2022
  • Testování třetích stran: 3. 2. 2022

Důležité informace pro aktualizace výkazů pro rok 2022

Na základě novely Vyhlášky č. 419/2001 Sb., Vyhlášky č. 5/2014 Sb. a Vyhlášky č. 383/2009 Sb. dochází pro rok 2022 ke změnám různých výkazů zasílaných do systému CSÚIS.

Vzhledem k odlišným termínům pro jejich zasílání do CSÚIS a nutnosti zachovat možnost zasílání jejich platných verzí pro rok 2021 až do dne platnosti verzí pro rok 2022 je nutné publikaci aktualizovaných XSD příslušných výkazů rozdělit do několika balíčků XSD.

  • Balíček XSD č. 47: Nové výkazy pro místně řízené organizace (novela Vyhlášky č. 419/2001 Sb.) — platnost od 1. 1. 2022
  • Balíček XSD č. 48: Úprava výkazu FIN 1-12 SF (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) — platnost od 1. 2. 2022
  • Balíček XSD č. 49: Úprava výkazu FIN 2-12 M (mimo části IX. dle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) — platnost od 1. 3. 2022
  • Balíček XSD č. 50: Úpravy výkazů Pomocný analytický přehled (novela Vyhlášky č. 383/2009 Sb.) — platnost od 1. 4. 2022
  • Balíček XSD č. 51: Úprava výkazu FIN 2-12 M (změna části IX. dle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) — platnost od 1. 9. 2022

Upozorňujeme, že změny dle novelizace Vyhlášky č. 419/2001 Sb. platí retrospektivně již pro data za celorok 2021.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz