Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – aktualizovaná verze č. 58

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Aktualizováno 7. 2. 2022
  • Publikace aktualizované verze č. 58

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci CSÚIS je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 58.

V souvislosti se zrušením rozpočtových položek byly v dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS verze č. 58 dodatečně odstraněny následující kontrolní vazby:

  • 06077
  • 01602
  • 01605
  • 01628

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Soubor ke stažení:  CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz