Aktualizace systému Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2022

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že do systému Testování třetích stran (RISRE) byl pro rok 2022 přenesen z produktivního systému rozpočet rozpočtového provizoria na leden 2022.