Publikace metodického materiálu Identifikace koruny – verze 14.0

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický materiál „Identifikace koruny - verze 14.0“.

V nové verzi s účinností od 1. ledna 2022 byla doplněna konvence značení pro ZED (Zjednodušená evidence dotací – kapitola 3.5), upraveny algoritmy průřezových ukazatelů, které se vztahují k oblasti ZED (kapitola 3.9.1) a aktualizovány názvy podkladových, prostorových a záznamových jednotek a odkazy v návaznosti na novou vyhlášku č. 412/2021 Sb., rozpočtová skladba.

Účinnost úprav popsaných v nové verzi Identifikace koruny - verze 14.0:

  • v produktivním prostředí: 01. 01. 2022

Soubor ke stažení: RISPR - Metodické informace, RISRE - Metodické informace