Druhy účtů a navazující služby

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Aktualizováno 3. 1. 2022
  • Aktualizace obsahu

Stručný přehled informací o tom, jaké druhy účtů lze v rámci státní pokladny zřídit a jaké navazující služby jsou klientům státní pokladny nabízeny.

Běžné účty – stávající a noví klienti mají možnost si v rámci účtů podřízených státní pokladně zřídit u České národní banky platební účty mající charakter klasického běžného účtu. Účty mohou být vedeny v korunách českých a v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách v závislosti na dohodě s Českou národní bankou. Majitelé účtu podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující, jehož výši stanovuje Ministerstvo financí oznámením zde: Peněžní plnění nahrazující úrok. Více konkrétních informací pro zřízení běžného účtu je možno nalézt zde: Zřízení účtu u ČNB.

Termínované vklady – kromě běžných účtů, se mohou majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v rámci účtů podřízených státní pokladně s Ministerstvem financí dohodnout, že peněžní prostředky budou ponechány na účtech podřízených státní pokladně v dohodnuté výši a na předem stanovenou dobu. Termínované vklady mohou být v současné době vedeny v korunách českých se splatností do jednoho roku a také na 2, 3, 4 a 5 let a taktéž v jednotné evropské měně se splatností do jednoho roku. Součástí této dohody je též sjednání výše peněžního plnění nahrazujícího úrok. Výše sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok pro termínované vklady, které stanovuje Ministerstvo financí stejně jako konkrétní informace pro zřízení termínovaného vkladu je možno nalézt zde: Peněžní plnění nahrazující úrok

Platební karty – majitelé účtů podřízených státní pokladně mají možnost využívat k těmto účtům platební karty. Více informací o tom, jak získat platební kartu, podmínkách a ceníku poplatků je k nalezení zde: Platební karty.

Platební brány a platební terminály – pro pohodlný bezhotovostní platební styk mají majitelé účtů podřízených státní pokladně taktéž možnost využívat platebních bran a platebních terminálů. Více informací pro zřízení a nastavení služeb je dostupných zde: Platební brány a platební terminály.