Informace pro uživatele IISSP - aktualizace bezpečnostní dokumentace

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí v souladu s ustanovením vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, § 9 Bezpečnost lidských zdrojů, aktualizovalo bezpečnostní dokumentaci uživatele, která je dostupná jako součást příruček na stránkách www.statnipokladna.cz:

Ministerstvo financí tímto žádá uživatele IISSP, aby si nastudovali uvedenou dokumentaci a seznámili se s postupy a doporučeními zajištění bezpečnosti provozu IISSP, které se týkají jejich činností.

Ministerstvo financí dále informuje, že bude vyžadovat obnovení potvrzení uživatelů IISSP, že se seznámili s bezpečnostními ustanoveními, s pravidly bezpečnosti práce v prostředí IISSP a s dodržováním licenčních podmínek. O potvrzení seznámení se s výše uvedenými pravidly bude uživatel IISSP požádán automaticky systémem při prvním přihlášení po 18. 4. 2022. Bez potvrzení uživatele nebude umožněn přístup do systému.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz