Informace o technických změnách a povýšení verzí komponent IISSP modulu Realizace rozpočtu (RISRE)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že v rámci plánované provozní odstávky v termínu 10. – 12. 6. 2022 provede technické změny a povýšení verzí komponent IISSP modulu Realizace rozpočtu (RISRE).

Celý proces bude mít následující dopady do provozu informačního systému a činnosti uživatelů:

  • Dojde k přechodu na nové verze komponent RISRE, což nebude mít bezprostřední dopad do funkcionalit, datových struktur nebo komunikačních rozhraní IISSP, 
  • Dojde ke změně technických vlastností systému v oblasti webových prohlížečů, pro přístup k prostředí IISSP bude dále doporučován pouze prohlížeč Microsoft Edge,
  • Dojde k technické náhradě stávajícího způsobu vytváření elektronického podpisu v prostředí portálu IISSP, dále bude tato funkcionalita dostupná prostřednictvím technologie ASD WebSigner. Tato technologie předpokládá instalaci klientské aplikace v prostředí uživatelské stanice, nicméně práce s ní je z pohledu uživatele velice podobná stávajícímu způsobu vytvoření elektronického podpisu v prostředí portálu IISSP,
  • Dopady do prostředí uživatele, doporučení pro nastavení uživatelského prostředí a stanice uživatele, stejně tak jako způsob instalace klienta WebSigner a práce s ním jsou popsané v rámci nově zveřejněných verzí příruček na stránkách www.statnipokladna.cz (připomínáme, že tyto příručky jsou platné od provedení popisovaných technických změn v prostředí IISSP):

Soubory ke stažení: Kompetenční centrum - Technické informace

Popisované změny budou s předstihem nasazeny do prostředí Testování třetích stran (T3S) IISSP. MF předpokládá, že prostředí T3S bude včetně popisovaných změn dostupné od 25. 5. 2022. Ministerstvo financí proto doporučuje uživatelům registrovaným v prostředí T3S, administrátorům a technickým pracovníkům organizací přistupujících k IISSP ověřit v prostředí T3S IISSP nastavení uživatelských stanic a činnosti prováděné uživateli, zejména vytvoření elektronického podpisu v prostředí portálu IISSP, pokud organizace tuto funkcionalitu používá.

Ministerstvo financí dále informuje o omezeních spojených s uvedenými změnami:

V termínu od 11. – 24. 5. 2022 nebude dostupné prostředí Testování třetích stran IISSP, a to ani uživatelské, ani komunikační rozhraní z důvodu provedení technologických změn,

V termínu od 18. – 24. 5. 2022 nebudou dostupná komunikační rozhraní v prostředí Testování třetích stran RIS ZED z důvodu změny interní komunikace a začlenění testovacího prostředí RIS ZED,

Plánovaná odstávka IISSP v termínu 10. – 12. 6. 2022 bude využita pro uvedené změny produktivního prostředí RISRE. Z tohoto důvodu může dojít k omezení funkcionalit RISRE již od pátku 10. 6. 14:00 hod. do pondělí 13. 6. 12:00 hod. Prosíme uživatele, aby s touto možností počítali a přizpůsobili jí plánované pracovní aktivity.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz