Číselníky RISRE - verze ke dni 1. 1. 2022

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly vyexportovány dne 3. 1. 2022 na základě aktuálních údajů z RISRE.

Soubory obsahují záznamy, které jsou platné k 1. 1. 2022. Číselníky EDS/SMVS a ZED nejsou ve formátu XLS dostupné, a to z důvodu velikosti souborů.

Soubory platné k 1. 1. 2022 byly aktualizovány v návaznosti na vydání nové vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, která s účinností od 1. 1. 2022 nahradila vyhlášku č. 323/2002 Sb.

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://downloads.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

Soubor ke stažení: RISRE - Správa číselníků

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz