Aktualizace Technického manuálu CSÚIS – verze 1.17

oddělení 7001 - Státní pokladna
oddělení 7001 - Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál CSÚIS verze 1.17

Aktualizovaný dokument navazuje na předchozí verzi, ve které doplňuje, rozšiřuje a upřesňuje původní popisy a procesy v oblasti Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V této verzi dokumentu došlo k následujícím změnám:

  • Doplnění nových výkazů pro vypracování státního závěrečného účtu.
  • Přesun technických požadavků do samostatného dokumentu Technický manuál – Příručka administrátora.

Dále upozorňujeme, že technické změny ve výkazech vyvolané novelou Vyhlášky č. 383/2009 Sb. vcházejí v platnost pro komunikaci s CSÚIS až od 01. 04. 2022, tedy nejsou zatím v předložené verzi Technického manuálu CSÚIS zohledněny. Avizované změny budou promítnuty až v následující verzi 18, která vyjde v průběhu měsíce března.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz