Aktualizace systému Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2022 – doplnění schváleného rozpočtu a zpřístupnění A-hlaviček pro testování

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že systém Testování třetích stran (RISRE) byl pro rok 2022 aktualizován o schválený rozpočet na rok 2022 s datem 1.1.2022. Rozpis PRV v systému zůstává, disponibilní rozpočet tak obsahuje druh rozpočtu RZ i PRV.

Zároveň byly v systému Testování třetích stran založeny pro rok 2022 A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ/VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu.

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S-Seznam čísel A-hlaviček k testování" – ke stažení ve formátu Excel.

Soubor ke stažení: RISRE - Technické informace