Systém Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021 – zpřístupnění A-hlaviček pro testování

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že v systému Testování třetích stran (RISRE) byly pro rok 2021 založeny A-hlavičky pro testování připojování dokladů ROP (RZ / VAZB) k A-hlavičce. Pro danou kapitolu je nutno použít výhradně číslo A-hlavičky vytvořené pro tuto kapitolu.

Přehled A-hlaviček je uveden v příloze - „T3S-Seznam čísel A-hlaviček k testování" – ke stažení ve formátu Excel.

Soubor ke stažení: RISRE - Technické informace

Zdroj: odbor 11 – Státní rozpočet